U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PSYCHIATRIEPRAKTIJK AMSTERDAM-WEST

METHODISCH WERKEN 

Het behandelplan waar het merendeel van de patiënten gebruik van maakt bestaat uit:

  • Administratieve intake (aanmelden, inschrijven, controle identiteit en verzekeringsinformatie, en overhandigen van vragenlijst(en) aan patiënt)
  • Een intake (stellen diagnose & indicatie)
  • Administratieve afronding intake zonder patiënt (invullen diagnostisch onderzoek, DSM-IV classificatie, beleid; brief HA sturen)
  • Start behandeling met patiënt (bespreken basisbehandelplan: (algemeen) doel, aantal gesprekken, en evaluatiemomenten; uitleggen bereikbaarheid; alle behandelingen zijn zoveel mogelijk evidenced based en conform richtlijnen)
  • Evaluatie behandeling (vragenlijst opnieuw afnemen, bespreken behandelresultaat met de patiënt; zo nodig behandeling verlengen of nieuw behandeltraject starten; brief HA)
  • Eindevaluatie, terugvalpreventie en afsluiting
  • Administratieve afsluiting (brief HA of doorverwijsbrief)