U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PSYCHIATRIEPRAKTIJK AMSTERDAM-WEST

BEHANDELINGEN PSYCHIATRIEPRAKTIJK AMSTERDAM-WEST

Psychiatriepraktijk Amsterdam-West biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen.

Behandeling en begeleiding geschieden conform de stand van de wetenschap en de professionele standaard (multidisciplinaire richtlijnen (www.ggzrichtlijnen.nl) en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Wanneer andere hulpverleners gelijktijdig bij de behandeling van de patient betrokken zijn wordt na overleg en met instemming van de patient afgestemd of samengewerkt. 

De voortgang van de behandeling in relatie tot het behandeldoel wordt regelmatig beoordeeld. Hierbij wordt gestuurd op gepast gebruik van de zorg. In afstemming met de patient wordt de behandeling op een passend moment afgesloten. Indien vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer. 

 

METHODISCHE MODELLEN

Behandeling en begeleiding geschieden middels onderstaande methodische modellen: 

  • Alle patiënten krijgen in eerste instantie de kortste ofwel minst intensieve behandeling en alleen als dit onvoldoende resultaat oplevert, wordt overgegaan op een meer intensieve behandeling.
  • Er wordt zo nodig samengewerkt met hulpverleners uit verschillende disciplines of met instellingen in Amsterdam met als doel om de psychiatrische zorg voor de patiënt zo goed mogelijk af te stemmen en uit te voeren.
  • De zorg vindt bij voorkeur plaats in de directe nabijheid van de woon- of verblijfplaats van de patiënt. Indien nodig wordt psychosociale begeleiding door een thuiszorginstelling ingeschakeld. 

 

CRISISDIENST

Een crisis wordt binnen de psychiatrie gedefinieerd als een toestand die binnen 24 uur een interventie behoeft. In het behandelplan kan worden opgenomen wat de patiënt kan doen als hij spoedeisende hulp nodig heeft. 

In geval van crisis kan de patient worden verwezen naar de crisisdienst. Er kan ook een opname worden overeengekomen. Buiten kantooruren en bij afwezigheid van de psychiater kan de patiënt contact opnemen met de huisartsenpost, die indien nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst.