U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PSYCHIATRIEPRAKTIJK AMSTERDAM-WEST

Psychiatriepraktijk Amsterdam-West is ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 34340579.

Psychiatriepraktijk Amsterdam-West hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom deze privacyverklaring.

Dossier

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat een medisch dossier wordt aangelegd en bijgehouden. Het dossier bevat uw persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail, zorgverzekeraar en medische gegevens). Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden ook de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die elders (bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist of het ziekenhuis) met uw toestemming is opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Uw rechten

U heeft recht op inzage of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Zijn in het dossier feitelijke gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt, dan kunt u vragen om deze informatie aan te passen. U heeft ook het recht om aan te geven dat gegevens die bij de praktijk liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Geheimhouding

Psychiaters hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u kunnen spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt contact opnemen via de contactgegevens.