U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PSYCHIATRIEPRAKTIJK AMSTERDAM-WEST

DOSSIERGEGEVENS

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. De bewaartermijn van medische dossiers bedraagt momenteel minimaal 15 jaar. 

De medisch specialist heeft een beroepsgeheim.

De verwijzer zal informatie over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging van de behandeling ontvangen. Deze informatie wordt echter niet verstrekt wanneer de patiënt hiertegen nadrukkelijk bezwaar maakt. Informatie aan derden, zoals arbodienst, verzekeringsarts of een medisch adviseur, wordt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de patiënt verstrekt. Het kan soms nodig zijn om informatie over voorgaande behandelingen op te vragen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de patiënt nodig. De patiënt kan op grond van de WGBO ook zelf hiervoor zorgdragen.

Vanwege de nieuwe Zorgverzekeringswet (nZW) is het verplicht gepseudonomiseerde gegevens te verstrekken aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Dit systeem staat ter beschikking aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).